Thursday, 18 August 2011

The "Hail Mary" in Afrikaans and Indonesian

A South African friend of mine taught me this version of the Hail Mary in Afrikaans.


Wees gegroet, Maria, vol genade, die Here is met u.
Geseënd is u onder die vroue 
en geseënd is Jesus, die vrug van u skoot.
Heilige Maria, moeder van God, bid vir ons sondaars,
nou en in die uur van ons dood. Amen.
I want to use this opportunity to also share with you the Indonesian version of "Hail Mary":

Salam, Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu
Terpujilah engkau di antara wanita
Dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini
Sekarang, dan waktu kami mati. Amin.Well, Twitter time well spent!

Do you have your language's versions of Hail Mary and other Catholic prayers? Feel free to share them with the world!

No comments:

Post a Comment

Any thoughts...?